Vi kan ikke alt. Vi kan mangle flere hoveder eller bare nogle andre hoveder og vi kan mangle bestemte fagligheder.

Derfor løser vi opgaver med samarbejdspartnere fra vores professionelle netværk, så vores ydelser passer til kundernes behov.

Med PrimusMotor har vi fokus på projektudvikling, fundraising og samskabelse. Sammen laver vi borger-, bruger- og beboerinddragelse samt processer og har særlig erfaring med beboerinddragelse i tilknytning til fundraising i den almene boligsektor.

Med Futuria arbejder vi med fokus på fremtidens kunder, beboere, digitale udfordringer, boliger, sociale medier som kommunikationsplatforme mv. Vi arbejder i scenarier men også helt ind i organisationens hjerte. Vi har erfaring med offentlige og private organisationer, som skal udflyttes, som er presset af skærpede digitaliseringsstrategier, almene boligorganisationer og andre, som skal forberede sig på fremtidens tendenser og krav for at overleve på markedet.

Med sermo analyse, har vi sikker adgang til professionel og moderne dataindsamling, databehandling og analyse, når vi udarbejder analyser og evalueringer for vores kunder, uanset hvilken dataindsamlingsmetode, der ønskes benyttet.