Er der generationsskifte, behov for nye kompetencer i ledelsesniveauet eller måske samarbejdsvanskeligheder i ledelsen?

Der er fornuft, ’fremtid’ og god økonomi i at tænke sig grundigt om, når I skal finde ’den rigtige profil’ som ny leder.

Rekruttering

Ved direktørrekruttering og lederskifte, defineres en jobprofil, som har udgangspunkt i organisationens behov for ledelseskompetencer, organisationens DNA og bestyrelsens planer for boligorganisationens fremtid.

Der bør tilrettelægges et rekrutteringsforløb, som både internt og eksternt afspejler professionalisme og etik. Dvs. at der skal tages beslutninger om intern kommunikation og involvering af medarbejdere og det skal afgøres, på hvilke platforme der annonceres for at få kontakt til de rette jobansøgere m.v. Endelig skal ansøgere have en positiv oplevelse af ansøgningsforløbet og dermed af boligorganisationen.

Vi tilbyder rekrutteringsrådgivning i hele processen med forarbejder til afklaring af jobprofil, (interview af bestyrelse, ledelse og medarbejdere) annonceopsætning, præsentation af annonceringsmuligheder, publicering af annonce i relevante medier og platforme, vurdering af kandidater, kommunikation med kandidater, flere samtalerunder, referencer på kandidater, personanalyse og intelligenstest, opfølgning med præsentationsrapport på de sidste to-tre kandidater og hjælp til kontraktindgåelse og lønpakke. Det hele foregår i samarbejde med et udpeget ansættelsesudvalg, som løbende rådgives og præsenteres for de nødvendige valg i hele forløbet.

Vi tilbyder desuden opfølgning med kandidaten og bestyrelsesledelsen efter tre og seks måneders ansættelse.

Vi arbejder ud fra skarpe etiske hensyn til både kandidaterne og til boligorganisationen med fortrolighed, tavshedspligt og fuld diskretion.

Derudover arbejder vi i henhold til gældende regler i persondataloven og sikrer en løbende information til ansøgere om, hvordan informationer, der tilgår os, bliver behandlet og slettet.

Vi har erfaring med direktør- og mellemlederrekruttering i den almene sektor og kan tilbyde referencer på både direktører og bestyrelsesledere.