Valg af vision og nye strategier er altid et valg af retning for fremtiden. Digitaliseringen kræver alles tilpasning, organisationer udflyttes og mange virksomheder overvejer alvorligt deres eksistensberettigelse på deres nuværende marked – eller forsøger at forberede sig til tendenser, udviklingen og nye trends.

Sammen med Futuria, anvender vi fremtidsscenarier i vores arbejde for organisationer og virksomheder, der ønsker at se på fremtiden i et bredt perspektiv, for derefter at indkredse arbejdet i forhold til ny strategi, organisationsændringer, interessenter, kunder, borgere eller beboere.

Vi tilbyder oplæg og dialogprocesser om fremtidsscenarier. Vi hjælper kunderne fra deres udgangspunkt, uanset om det er organisationstilpasning, nye markedsandele, ændrede lovkrav, nye kundekrav, implementering af digitaliseringsstrategier, supplerende myndighedskrav, ændrede eksterne relationer eller produktudvikling. Vi starter i helikopteren og arbejder videre med interessent- og kundeanalyser, interne procesforløb og facilitering m.m.

Fremtidens almene boliger

Fremtidens efterspørgsel på almene boliger er af mange grunde uvis. Alligevel skal boligmassen fremtidssikres med renoveringer og nybyggeri. Det kræver overvejelser og beslutninger, som i et vist omfang må støtte sig til tendenser og tro. For vi ved ikke om boformerne pludselig ændrer sig. Og vi kender ikke samfundsøkonomiens indvirkning eller politikernes greb på almene boliger m.v. Eller gør vi?

Sammen med fremtidsforsker (Futuria.dk) tilbyder vi seminarer, hvor organisationsbestyrelse og ledelse evt. med inddragelse af medarbejdere kan drøfte fremtidens valg ud fra scenarieprocesser. Vi præsenterer megatrends, tendenser og modtendenser og herefter hjælper vi jer gennem forskellige scenarier med refleksioner og dialog.

Emnerne vi kan behandle er mange. Fremtidens boligformer er ét. Men også administration, service, digitalisering, kommunikation på sociale medier, beboerdemokrati, frivillighed og boligsocialt arbejde er aktuelle temaer, som på alle måder kan medvirke positivt til, at fremtidens almene boliger har en stærk eksistensberettigelse og en stor attraktionsværdi.

Vi tilbyder også oplæg og foredrag om fremtiden alene som startskuddet til at tænke tanker ’ind i fremtiden’ og vi tilbyder scenarieprocesser som forarbejdet til organisationsbestyrelsers udarbejdelse af vision, strategi, mål og handleplaner.

Endelig tilbyder vi beboerdemokratiske fremtidsværksteder om fremtidens beboerdemokrati, frivillighed og lejeres forventninger til fællesskab og service.